Nuoristokoti, Perhekoti, Perhetyö, Sijaishuolto

Akkia Oy

Arvosana: 3.6/5 (yhteensä 33 arvostelua).

Kun arki alkaa olla nuorelle liian rankkaa kestettäväksi, Akkia auttaa ja tukee nuorta saamaan elämänsä jälleen oikeille raiteille. Avohuollon palvelut, perhetyö, jälkihuolto, mahdolliset mietintäjaksot ja päihdetyö kuuluvat osaamisalaan. Ammattilaiset päivystävät ympäri vuorokauden. Ota yhteyttä!

Y-tunnus: 2254936-0
Nuoristokoti, Perhekoti, Perhetyö, Huostaanotto, Jälkihuolto, Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Sijaishuolto, Tehostettu perhetyö, Avohuollon sijoitus, Kiireellinen sijoitus
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio, Lappi


  • Akkia Oy #1

Nuorisokoti Akkia auttaa, kun nuori tarvitsee apua

Kun arki alkaa olla nuorelle liian rankkaa kestettäväksi, Akkia auttaa ja tukee nuorta saamaan elämänsä jälleen oikeille raiteille tarjoamalla hänelle mm. omaohjaajan rinnalleen kulkemaan.

Akkia Oy on perustettu Rovaniemellä maaliskuussa vuonna 2009. Toiminta aloitettiin avohuollon tukitoimia tarjoten, tukihenkilötoiminnan ja perhetyön merkeissä. Tätä työtä jatkamme edelleen ympäri Lappia. Vuonna 2010 avasimme nuorisokoti Eteläranta 51:n Rovaniemelle ja nuorisokoti Eteläranta 53 avautui vuonna 2016. Tornion Miukissa on toiminut perhekoti vuodesta 2020. Meri-Lapin alueella meillä toimii oma tiimi tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan parissa Torniosta käsin.

Nuorisokodit

Eteläranta 51
Eteläranta 51 on seitsemänpaikkainen kodinomainen lastensuojeluyksikkö Rovaniemellä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa avohuollon tukitoimeenpiteenä, kiireellisesti sijoitetuille ja huostaanotetuille lapsille ja nuorille (10-17 -vuotiaille).

Eteläranta 53
Eteläranta 53 on kuusipaikkainen kodinomainen lastensuojeluyksikkö Rovaniemellä, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa huostaanotetuille lapsille ja nuorille (10-17 -vuotiaille). Toimintamme lähtökohtana ovat arjen ja elämänrytmin säännöllisyyden löytäminen, koulunkäynnin tai opiskelun tukeminen ja kokonaisvaltainen itsestään huolehtiminen.

Perhekoti Akkia
Perhekodin tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle ja nuorelle mahdollisuus kodinomaiseen kasvatukseen ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Arjen ja elämänrytmin säännöllisyyden löytäminen, koulunkäynnin tai opiskelun tukeminen ja kokonaisvaltainen itsestään huolehtiminen ovat toimintamme lähtökohtia.

Avohuollon palvelut

Perhetyö
Tuemme perhettä kokonaisvaltaisesti kaikki perheenjäsenet huomioiden, kuunnellen ja kunnioittaen. Kartoitamme yhdessä perheen kanssa ongelmakohdat ja mietimme yhdessä ratkaisuja sekä toimintamalleja niihin. Toiminta suunnitellaan perheen tarpeiden mukaan. Se voi olla konkreettista tukea arjen askareissa, tukea ja ohjausta arjen hallintaan tai perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Myös tavoitteet määritellään perhekohtaisesti huomioiden yksilöt.

Jälkihuolto
Jälkihuollon tavoitteena on kiinnittää nuori ympäröivään yhteiskuntaan. Tuen ja ohjauksen avulla saatamme nuoren itsenäisen elämän alkuun. Jälkihuolto suunnitellaan nuoren tarpeen mukaan. Se voi olla tukea ja ohjausta opiskelussa, opiskelu- tai työpaikan saannissa, kodinhoidollisissa ja taloudellisissa asioissa sekä harrastuksiin tukemista. Asioissa, jotka kulloinkin ovat ajankohtaisia ja jotka vahvistavat nuoren mahdollisuuksia kokonaisvaltaiseen itsestään huolehtimiseen.

Ammatillinen tukihenkilö
Akkia Oy:n ammatillinen tukihenkilö opastaa, ohjaa ja kannustaa lasta tai nuorta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Työskentelyä ohjaavina arvoina ovat luotettavuus, toisen kunnioitus ja lapsen tai nuoren kuulluksi tuleminen. Tuki suunnitellaan asiakaskohtaisesti lapsen ja nuoren kehitystaso, ympäristö ja perhe huomioiden. Tuen tarve voi olla koulunkäynnissä, harrastuksissa tai sosiaalisissa suhteissa. Olemme tukena myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pystymme reagoimaan mahdollisiin muutoksiin nopeasti ja joustavasti. Tarjoamme turvallisen aikuisen aikaa rinnalla kulkemaan.

Kaiken toiminnan pohjalla on toisesta välittäminen. Akkian arvoihin kuuluvat vahvasti sinnikkyys, yhteisöllisyys ja toisen kunnioittaminen. Nämä arvot näkyvät meidän jokapäiväisessä työskentelyssämme lasten, nuorten sekä heidän perheiden kanssa. Samat arvot ohjaavat meitä yrityksenä ja työnantajana. Viimeinenkin kivi käännetään. Yhdessä.

Käy tutustumassa tarkemmin kotisivuillamme ja ota yhteyttä!

Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Avohuollon palvelut, Avohuollon sijoitus, Avopalvelut, Huostaanotto, Jälkihuolto, Kiireellinen sijoitus, Nuoristokoti, Omaohjaaja, Perhekoti, Perhetyö, Sijaishuolto, Tehostettu perhetyö.

Akkia Oy Eteläranta 51,96101 Rovaniemi

Yhteystiedot

Päivystyspuhelin
045 260 7539
Nuorisokodit
Eteläranta 51 & 53
Nuorisokotien johtaja Jenni Tarkiainen
050 527 7118
Perhekoti Akkia
Hakalankatu 1
95420 Tornio
Harri Salmelainen
050 477 9881
Akkian avopalvelut
Anne Häppölä
050 370 4320

Palvelemme paikallisesti